Nồi chống dính

-10%
 Nồi chống dính cao cấp Korkmaz Granita thân thấp 2.5 lít - A1854  Nồi chống dính cao cấp Korkmaz Granita thân thấp 2.5 lít - A1854
-10%
 Nồi chống dính Korkmaz Granita 3 lít - 20x10,5 cm - KONNA1260  Nồi chống dính Korkmaz Granita 3 lít - 20x10,5 cm - KONNA1260
-10%
 Nồi chống dính Korkmaz Granita 5 lít - 24x12,5 cm - KONNA1261  Nồi chống dính Korkmaz Granita 5 lít - 24x12,5 cm - KONNA1261
-10%
 Nồi chống dính thấp Korkmaz Granita 3.5 lít - 26x7 cm - KONNA1263  Nồi chống dính thấp Korkmaz Granita 3.5 lít - 26x7 cm - KONNA1263