Vật dụng khác

-10%
 Ấm inox cao cấp Korkmaz Tombik 1 lít - A092  Ấm inox cao cấp Korkmaz Tombik 1 lít - A092
-10%
 Ấm inox cao cấp Korkmaz Tombik 2 lít - A093  Ấm inox cao cấp Korkmaz Tombik 2 lít - A093
-10%
 Ấm inox cao cấp Korkmaz Tombik 3.5 lít - A094  Ấm inox cao cấp Korkmaz Tombik 3.5 lít - A094
-10%
 Bình cà phê inox cao cấp Korkmaz Perla 0.85 lít - A283  Bình cà phê inox cao cấp Korkmaz Perla 0.85 lít - A283
-10%
 Bình trà inox cao cấp Korkmaz Butterfly 2.3 lít - A026  Bình trà inox cao cấp Korkmaz Butterfly 2.3 lít - A026